Dagligdagens rytme

Støttens indhold og placering aftales individuelt med den enkelte borger i henhold til borgerens personlige handleplan, hvor primær opgaven er botræning/bostøtte opgaver i borgerens eget hjem samt støtte og træning i socialt samvær.

Der tilbydes socialt samvær og fællesspisning i fælleshuset dagligt. Endvidere støttes borgerne i aktiviteter udenfor bofællesskabet. 

Borgerne er som udgangspunkt tilbudt beskyttet beskæftigelse, skånejobs, uddannelse, aktivitetstilbud eller lign.

Sidst opdateret: 13.06.2018