Værdigrundlag

Borgerens tarv og den enkeltes ressourcer er omdrejningspunktet i samarbejdet med borgeren.
I Solvænget arbdejder vi udfra følgende værdigrundlag

På Solvænget er det vigtigt, at de værdier som efterleves i indsatsen overfor (og i kommunikation med) borgerne tilrettelægges således at tilgangen tilpasses den enkelte borger.

På Solvænget er det basalt, at borgerne mødes med ligeværdighed i relationen og at de føler sig trygge og har tillid til medarbejderne - det sker bl.a. ved hjælp af grundlæggende værdier som offentlighed og gensidig respekt, samt en generel anerkendende tilgang, hvor medarbejderne som udgangspunkt må have et forholdsvis indgående kendskab til den enkelte borgers "verdensbillede" med tilhørende viden om stærke sider og om de sider, hvor der er brug for lidt mere hjælp.

Den primære pædagogiske og faglige tilgang i arbejdet sammen med borgerne er KRAP (Kognitiv, Ressource-fokuseret og Anerkendende Pædagogik) samt at vi grundlæggende arbejder relationsbaseret i vores til- og omgang med borgerne - sidst men ikke mindst er rammer, forudsigelighed og overblik væsentlige i den enkelte borgers hverdag.

Sidst opdateret: 13.06.2018